Beboerrådsformand i Fredericia Danske Lejere Gade i blå skygge huslejenævn opsigelse fraflytning lejelov lejernes

404 sager sendt i et nævn

404 sager sendt i et nævn Indenfor et år har vi sendt 404 sager i et nævn Den 1. juli 2015 ændredes lejeloven for det private lejeboligmarked på flere punkter. Et af tingene var, [...]

Aktive folk på kontoret i Esbjerg

Aktive folk på kontoret i Esbjerg På Danske Lejeres kontor i Esbjerg er der fire medarbejdere. Det er formanden John Folling Smidt, jurist Thomas Ginnerskov Jensen og de to frivillige jurastuderende, Casper [...]

Det er samme service men et nyt navn

Det er samme service men et nyt navn Danske Lejere er fortsættelsen af et rigtigt godt og fremadskridende arbejde på at opbygge en god og effektiv medlemsservice i Jylland/Fyn. Et arbejde, der tidligere havde lov [...]

Højesteret afviser gebyrtillæg

Højesteret afviser gebyrtillæg Højesteret afskærer udlejere fra tillægsbeløb til PBS-opkrævning Tilbage i 2009 udtalte Højesteret sig helt generelt omkring særskilte opkrævninger af tillæg ud over huslejen. Siden da har praksis været, at man [...]

Ændringer i lov omkring fællesantenneanlæg

Ændringer i lov om fællesantenneanlæg I mange større ejendomme er der et fællesantenneanlæg. Bor man der, så er man som lejer tit bundet til at modtage en basispakke, med et minimum af tv-programmer. Ønsker [...]

Udlejer i Esbjerg fik straf for dokumentfalsk

Falske bilag i flytteafregning Dette bilag viste sig ikke at være sandfærdigt. ”Lejerne kom til os med en lidt utraditionel fraflytningssag, der viste sig at indeholde dokumentfalsk. De havde fra start af mistanke [...]

Eventyret om bofællesskab kostede 90.000

Eventyret om bofællesskab kostede 90.000 Antallet af bofællesskaber er steget med 20 procent siden 2007 og det ser ud til at stige i fremtiden. Mange unge vælger denne boform, fordi det [...]

Lejernes eksperter indenfor lejelov

Lejernes eksperter indenfor lejelov Hos Danske Lejere har vi nogle af landets bedste rådgivere i forhold til lejeretslige spørgsmål. Erfarne ansatte jurister og dygtige frivillige jurastuderende. Vi håndterer gerne problemstillinger inden for fraflytning, huslejens [...]

Vi kan andet og mere end sagsbehandling

Vi kan andet og mere en sagsbehandling Mødedeltagelse kan også være en vigtig aktivitet. Og det er ikke kun jura og lejeret. At varetage lejernes interesser er derfor mere en sagsbehandling og råd til [...]

Hvilken forening i Aarhus?

6 års godt arbejde i Aarhus tvinges til at fortsætte udenfor LLO Det arbejde, der i perioden fra 2009 og indtil nyligt foregik i forhold til at opbygge Lejernes LOs arbejde i Aarhus, har [...]

Ikke råd til at bo – ikke råd til at flytte

Kontanthjælpsloft og flytteudgifter Kontanthjælpsloftet, der nu er vedtaget, vil bringe mange lejere i klemme.Et af de helt store problemer er boligudgifterne. Og påstande om, at så kan de mange, der [...]

Få penge retur efter fraflytning

Få penge retur efter fraflytning Mange udlejere er ukyndige i forløbet ved en fraflytning. Det kan give en lejer en uventet gevinst. Her lidt om de nye regler omkring fraflytning, der også gælder for [...]